owner image

مهندس صباغ09116605863

مشاور در امر خرید املاک در تمام نوار ساحلی و نواحی جنگلی مازندران با 6 شعبه فعال در مناطق استان (املاک موسوی)

فروش ویلا در سعادت آباد چمستان

فروش ویلا در سعادت آباد چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 570,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا داخل شهرک در نوشهر

خرید ویلا داخل شهرک در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در چمستان

فروش ویلا دوبلکس در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر داخل شهرک

فروش ویلا در نوشهر داخل شهرک

نوشهر پیش‌پرداخت 4,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر در نوشهر

فروش ویلا بااستخر در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,900,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر داخل شهرک

خرید ویلا در نوشهر داخل شهرک

نوشهر پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 225 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا فلت داخل شهرک

خرید ویلا فلت داخل شهرک

نوشهر پیش‌پرداخت 420,000,000 تومان
 • 235 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 227 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 495,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 189 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 610,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

نور پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 215 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق