فروش ویلا باغ استخردار چمستان

فروش ویلا باغ استخردار چمستان

چمستان 1,200,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا تریبلکس استخردار در جوربند

ویلا تریبلکس استخردار در جوربند

چمستان 2,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 0 اتاق
خرید ویلا دوبلکس مدرن چمستان

خرید ویلا دوبلکس مدرن چمستان

چمستان 1,250,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار نوشهر

فروش ویلا لوکس استخردار نوشهر

نوشهر 3,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس جنگلی نور

فروش ویلا دوبلکس جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق