فروش ویلا مبله در زیباکنار

فروش ویلا مبله در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 16,000,000,000 تومان
 • 6000 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا ساحلی در زیباکنار

فروش ویلا ساحلی در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ در نور

فروش ویلا باغ در نور

نور پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا لوکس در نور

فروش ویلا لوکس در نور

نور پیش‌پرداخت 2,400,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا استخردار نور

فروش ویلا استخردار نور

نور پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در نور با استخر

فروش ویلا در نور با استخر

نور پیش‌پرداخت 2,555,000,000 تومان
 • 730 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در حال ساخت زیباکنار

فروش ویلا در حال ساخت زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 3,250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا مبله اطراف انزلی

فروش ویلا مبله اطراف انزلی

بندرانزلی پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در نوشهر نیم دوبلکس

فروش ویلا در نوشهر نیم دوبلکس

نوشهر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا مدرن منطقه جنگلی نور

فروش ویلا مدرن منطقه جنگلی نور

نور پیش‌پرداخت 1,050,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ اطراف نور

فروش ویلا باغ اطراف نور

نور پیش‌پرداخت 520,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا اطراف نور

فروش ویلا اطراف نور

نور پیش‌پرداخت 530,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا جنگلی در نوشهر

فروش ویلا جنگلی در نوشهر

نور پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا با استخر روباز نور

فروش ویلا با استخر روباز نور

نور پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ در نور

فروش ویلا باغ در نور

نور پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ در نور

فروش ویلا باغ در نور

نور پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در نور چسبیده به جنگل

خرید ویلا در نور چسبیده به جنگل

نور پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا با استخر نور

فروش ویلا با استخر نور

نور پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ در نور

فروش ویلا باغ در نور

نور پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 490 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نور پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا اطراف آمل

فروش ویلا اطراف آمل

آمل پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ در نور

فروش ویلا باغ در نور

نور پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا مبله در نوشهر

فروش ویلا مبله در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در نوشهر با ویوی جنگل

فروش ویلا در نوشهر با ویوی جنگل

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
ویلا با استخر نزدیک جنگل نور

ویلا با استخر نزدیک جنگل نور

نور پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا فلت در چمستان

فروش ویلا فلت در چمستان

چمستان پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 185 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.