فروش ویلا جنگلی در ماسال

فروش ویلا جنگلی در ماسال

ماسال 3,900,000,000 تومان
  • 360 m2 زمین
  • 100 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی در ماسال

فروش ویلا جنگلی در ماسال

ماسال 7,000,000,000 تومان
  • 450 m2 زمین
  • 110 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 2 اتاق