فروش ویلا در چمستان استخردار

فروش ویلا در چمستان استخردار

چمستان 2,500,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ فلت در چمستان

فروش ویلا باغ فلت در چمستان

چمستان 1,600,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار چمستان

فروش ویلا استخردار چمستان

چمستان 20,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا شهرکی در چمستان

فروش ویلا شهرکی در چمستان

چمستان 5,800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی در چمستان

فروش ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 1,700,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 1,500,000,000 تومان
 • 160 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق