ویلا باغ استخردار اطراف چمستان

ویلا باغ استخردار اطراف چمستان

چمستان 1,300,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن چمستان

فروش ویلا مدرن چمستان

چمستان 1,300,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار نور

فروش ویلا استخردار نور

نور 1,200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی در نوشهر

فروش ویلا جنگلی در نوشهر

نوشهر 8,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار چمستان

فروش ویلا استخردار چمستان

چمستان 1,600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 0 اتاق