column row
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 190,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال در شهرک

خرید ویلا در شمال در شهرک

چمستان 90,000,000 تومان
 • 358 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در نور

خرید ویلا شمال در نور

نور 185,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شیک و نوساز نور

فروش ویلا شیک و نوساز نور

چمستان 180,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در امیرآباد چمستان

خرید ویلا در امیرآباد چمستان

چمستان 170,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

آمل 420,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال چمستان

خرید ویلا در شمال چمستان

چمستان 86,600,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 145,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 83,600,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک جنگل

خرید ویلا نزدیک جنگل

نور 300,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا چمستان نیم پیلوت

خرید ویلا چمستان نیم پیلوت

چمستان 128,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 240,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی نوساز چمستان

خرید ویلا جنگلی نوساز چمستان

چمستان 106,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا ساحلی در نوشهر

خرید ویلا ساحلی در نوشهر

نوشهر 1,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال داخل شهرک

خرید ویلا در شمال داخل شهرک

چمستان 190,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا شمال در آهودشت

خرید ویلا شمال در آهودشت

چمستان 90,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شمال جنگلی

فروش ویلا در شمال جنگلی

نور 120,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک ترنج

فروش ویلا در شهرک ترنج

چمستان 270,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شمال

خرید باغ ویلا در شمال

آمل 270,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شهر محمودآباد

خرید ویلا در شهر محمودآباد

محمود آباد 320,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 550,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر دامنه کوه

خرید ویلا در نوشهر دامنه کوه

نوشهر 300,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا باغ فروشی در سهیلیه

ویلا باغ فروشی در سهیلیه

کرج 450,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد 700,000,000 تومان
 • 1630 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا صفادشت شهریار

خرید باغ ویلا صفادشت شهریار

صفادشت 5,200,000,000 تومان
 • 4200 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلای اکازیون در شهریار

فروش ویلای اکازیون در شهریار

شهریار 2,400,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد 2,500,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

صفادشت 4,300,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق