column row
خرید زمین در رامسر- اربکله

خرید زمین در رامسر- اربکله

رامسر
 • 484 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
155,000,000 تومان
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
1,069,510,000 تومان
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
480,000,000 تومان
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
42,000,000 تومان
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
213,000,000 تومان
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
120,000,000 تومان
خرید زمین شمال در لنگرود

خرید زمین شمال در لنگرود

لنگرود
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
25,000,000 تومان
خرید زمین در دماوند

خرید زمین در دماوند

دماوند
 • 647 m2 زمین
 • 450 m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 26 m عرض گذر
580,000,000 تومان
خرید باغ در بام شهردماوند

خرید باغ در بام شهردماوند

دماوند
 • 1154 m2 زمین
 • 450 m2 جواز ساخت
 • 57 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
1,400,000,000 تومان
زمین فروشی در چهار باغ کرج

زمین فروشی در چهار باغ کرج

چهار باغ
 • 3850 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 80 m طول بر
 • m عرض گذر
3,080,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 1850 m2 زمین
 • 400 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
1,850,000,000 تومان
خرید زمین در ملارد

خرید زمین در ملارد

ملارد
 • 1575 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
350,000,000 تومان
خرید زمین در نشتارود

خرید زمین در نشتارود

نشتارود
 • 270 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 9 m طول بر
 • 30 m عرض گذر
102,000,000 تومان
خرید باغ تمام مکانیزه مرکبات

خرید باغ تمام مکانیزه مرکبات

آمل
 • 12200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
2,440,000,000 تومان
خرید زمین در کلاردشت

خرید زمین در کلاردشت

کلاردشت
 • 800 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 55 m طول بر
 • m عرض گذر
130,000,000 تومان
خرید زمین در دماوند

خرید زمین در دماوند

دماوند
 • 560 m2 زمین
 • 300 m2 جواز ساخت
 • 18 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
400,000,000 تومان
خرید زمین در رودهن

خرید زمین در رودهن

رودهن
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
700,000,000 تومان
زمین با کاربری مسکونی نور

زمین با کاربری مسکونی نور

نور
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
37,000,000 تومان
خرید زمین ویلایی در دماوند

خرید زمین ویلایی در دماوند

دماوند
 • 560 m2 زمین
 • 450 m2 جواز ساخت
 • 14 m طول بر
 • 14 m عرض گذر
392,000,000 تومان
خرید باغ با درخت میوه

خرید باغ با درخت میوه

شهریار
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
400,000,000 تومان
خرید زمین در مهرآباد رودهن

خرید زمین در مهرآباد رودهن

رودهن
 • 550 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
250,000,000 تومان
خرید باغ میوه در هشتگرد

خرید باغ میوه در هشتگرد

هشتگرد
 • 5140 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
650,000,000 تومان
خرید باغچه در دماوند

خرید باغچه در دماوند

دماوند
 • 620 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
651,000,000 تومان
خرید زمین ساحلی زیباکنار

خرید زمین ساحلی زیباکنار

بندرانزلی
 • 330 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
120,000,000 تومان
خرید باغ شهرکی در دماوند

خرید باغ شهرکی در دماوند

دماوند
 • 1200 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • 30 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
804,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
800,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 810 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 18 m طول بر
 • m عرض گذر
1,880,000,000 تومان
زمین فروشی در زیباکنار

زمین فروشی در زیباکنار

زیباکنار
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
900,000,000 تومان
خرید زمین ساحلی زیباکنار

خرید زمین ساحلی زیباکنار

بندرانزلی
 • 8000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
680,000,000 تومان
باغ فروشی در تنکابن

باغ فروشی در تنکابن

تنکابن
 • 4000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
480,000,000 تومان
خرید زمین ساحلی در زیباکنار

خرید زمین ساحلی در زیباکنار

بندرانزلی
 • 256 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
65,000,000 تومان