column row
فروش زمین در بومهن داخل شهرک

فروش زمین در بومهن داخل شهرک

بومهن
 • 293 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 19 m عرض گذر
350,000,000 تومان
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
987,000,000 تومان
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
480,000,000 تومان
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
42,000,000 تومان
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
213,000,000 تومان
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
120,000,000 تومان
خرید زمین شمال در لنگرود

خرید زمین شمال در لنگرود

لنگرود
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
25,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 810 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 18 m طول بر
 • m عرض گذر
1,880,000,000 تومان
زمین فروشی در زیباکنار

زمین فروشی در زیباکنار

زیباکنار
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
900,000,000 تومان
خرید زمین ساحلی زیباکنار

خرید زمین ساحلی زیباکنار

بندرانزلی
 • 8000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
680,000,000 تومان
باغ فروشی در تنکابن

باغ فروشی در تنکابن

تنکابن
 • 4000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
480,000,000 تومان
خرید زمین ساحلی در زیباکنار

خرید زمین ساحلی در زیباکنار

بندرانزلی
 • 256 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
65,000,000 تومان
خرید زمین در رامسر

خرید زمین در رامسر

رامسر
 • 484 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
160,000,000 تومان
زمین نزدیک کمربندی نوشهر

زمین نزدیک کمربندی نوشهر

نوشهر
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 113 m طول بر
 • 14 m عرض گذر
450,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 600 m2 زمین
 • 250 m2 جواز ساخت
 • 21 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
616,000,000 تومان
خرید باغ در بهشهر

خرید باغ در بهشهر

بهشهر
 • 14500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
2,000,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
800,000,000 تومان
خرید باغچه در جابان

خرید باغچه در جابان

دماوند
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
150,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 650 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
665,000,000 تومان
فروش باغ در شهریار

فروش باغ در شهریار

شهریار
 • 2700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
900,000,000 تومان
خرید باغ در شهریار با سوییت

خرید باغ در شهریار با سوییت

شهریار
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
300,000,000 تومان
خرید زمین در لنگرود سیگارود

خرید زمین در لنگرود سیگارود

لنگرود
 • 4800 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
312,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 1154 m2 زمین
 • 450 m2 جواز ساخت
 • 57 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
1,384,000,000 تومان
خرید زمین در ماسال

خرید زمین در ماسال

ماسال
 • 255 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 17 m طول بر
 • m عرض گذر
60,000,000 تومان
خرید زمین در میگون نو

خرید زمین در میگون نو

میگون
 • 753 m2 زمین
 • 1500 m2 جواز ساخت
 • 18 m طول بر
 • m عرض گذر
2,400,000,000 تومان
باغ فروشی لب رودخانه دماوند

باغ فروشی لب رودخانه دماوند

دماوند
 • 2000 m2 زمین
 • 450 m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
2,500,000,000 تومان
خرید زمین در تنکابن

خرید زمین در تنکابن

تنکابن
 • 603 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
130,000,000 تومان
خرید باغچه با مجوز در دماوند

خرید باغچه با مجوز در دماوند

دماوند
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 22 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
350,000,000 تومان
خرید باغ در گیلاوند

خرید باغ در گیلاوند

گیلاوند
 • 2114 m2 زمین
 • 40 m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
1,300,000,000 تومان
خرید باغ نزدیک کردان

خرید باغ نزدیک کردان

هشتگرد
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 60 m طول بر
 • m عرض گذر
420,000,000 تومان
خرید زمین اطراف نوشهر

خرید زمین اطراف نوشهر

نوشهر
 • 550 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
70,000,000 تومان