column row
خرید زمین اطراف کرج

خرید زمین اطراف کرج

کرج
 • 5000 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
3,000,000,000 تومان
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
1,069,510,000 تومان
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
480,000,000 تومان
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
42,000,000 تومان
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
213,000,000 تومان
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
120,000,000 تومان
خرید زمین شمال در لنگرود

خرید زمین شمال در لنگرود

لنگرود
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
25,000,000 تومان
خرید زمین ویلایی در شمال

خرید زمین ویلایی در شمال

مرزن آباد
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
75,000,000 تومان
خرید باغ دنج در دماوند

خرید باغ دنج در دماوند

دماوند
 • 380 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 17 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
342,000,000 تومان
خرید باغ در آبنیک فشم

خرید باغ در آبنیک فشم

فشم
 • 780 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 30 m طول بر
 • 24 m عرض گذر
3,900,000,000 تومان
خرید باغ مشجر در آبنیک

خرید باغ مشجر در آبنیک

فشم
 • 1470 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 42 m طول بر
 • 35 m عرض گذر
3,675,000,000 تومان
باغ حاشیه رودخانه در طرقبه

باغ حاشیه رودخانه در طرقبه

مشهد
 • 3500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
800,000,000 تومان
خرید باغ در شهریار

خرید باغ در شهریار

شهریار
 • 2270 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
900,000,000 تومان
زمین مسکونی در کردکوی گلستان

زمین مسکونی در کردکوی گلستان

کردکوی
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
150,000,000 تومان
خرید باغ در گیلاوند

خرید باغ در گیلاوند

دماوند
 • 950 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
350,000,000 تومان
خرید زمین ویلایی در تنکابن

خرید زمین ویلایی در تنکابن

تنکابن
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
50,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 900 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
350,000,000 تومان
خرید باغ در ملارد

خرید باغ در ملارد

ملارد
 • 900 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
500,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 650 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
330,000,000 تومان
خرید زمین در تنکابن

خرید زمین در تنکابن

تنکابن
 • 388 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 14 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
45,000,000 تومان
خرید زمین در آستانه اشرفیه

خرید زمین در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه
 • 1780 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
250,000,000 تومان
خرید باغ گیلاس در میگون

خرید باغ گیلاس در میگون

میگون
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
1,200,000,000 تومان
خرید زمین در ولیان کردان

خرید زمین در ولیان کردان

کردان
 • 1500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
300,000,000 تومان
خرید باغچه استخردار شهریار

خرید باغچه استخردار شهریار

شهریار
 • 560 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
500,000,000 تومان
خرید زمین با ویلا نیمه ساخته

خرید زمین با ویلا نیمه ساخته

مرزن آباد
 • 680 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
250,000,000 تومان
زمین باغ واقع در صومعه سرا

زمین باغ واقع در صومعه سرا

صومعه سرا
 • 2500 m2 زمین
 • 2500 m2 جواز ساخت
 • 500 m طول بر
 • 50 m عرض گذر
160,000,000 تومان
خرید زمین باغ در صومعه سرا

خرید زمین باغ در صومعه سرا

صومعه سرا
 • 2500 m2 زمین
 • 2500 m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
150,000,000 تومان
خرید باغچه در گیلاوند

خرید باغچه در گیلاوند

گیلاوند
 • 3650 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 41 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
876,000,000 تومان
خرید باغ در شهریار

خرید باغ در شهریار

شهریار
 • 5000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
1,200,000,000 تومان
خرید زمین داخل شهرک

خرید زمین داخل شهرک

نوشهر
 • 800 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
185,000,000 تومان