column row
خرید ویلا شمال چمستان

خرید ویلا شمال چمستان

چمستان 180,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در کیاشهر گیلان

خرید ویلا در کیاشهر گیلان

زیباکنار 365,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس با استخر و سونا

ویلا دوبلکس با استخر و سونا

سرخرود 490,000,000 تومان
 • 185 m2 زمین
 • 213 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در رویان ساحلی

ویلا فروشی در رویان ساحلی

رویان 520,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا استخردار در شمال

خرید ویلا استخردار در شمال

چمستان 200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور شمال

خرید ویلا در نور شمال

نور 115,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 106,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا چمستان نما رومی

ویلا چمستان نما رومی

چمستان 120,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا با نمای رومی شمال

خرید ویلا با نمای رومی شمال

چمستان 370,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای مبله در چمستان

خرید ویلای مبله در چمستان

چمستان 106,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 140,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای مبله در تنکابن

فروش ویلای مبله در تنکابن

تنکابن 330,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس ساحلی شهرکی

فروش ویلا دوبلکس ساحلی شهرکی

سرخرود 420,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال چمستان

خرید ویلا در شمال چمستان

چمستان 100,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نوشهر در ملکار

خرید ویلا نوشهر در ملکار

نوشهر 395,000,000 تومان
 • 323 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در چمستان جنگلی

خرید ویلا در چمستان جنگلی

چمستان 100,000,000 تومان
 • 265 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا چمستان نور

خرید ویلا چمستان نور

چمستان 110,500,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با نما رومی چمستان

خرید ویلا با نما رومی چمستان

چمستان 280,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در چمستان

خرید ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 130,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ عمارت در محمدشهر

خرید باغ عمارت در محمدشهر

محمد شهر 6,000,000,000 تومان
 • 5300 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 125,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در نوشهر

خرید ویلا شمال در نوشهر

نوشهر 350,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال استخردار

خرید ویلا در شمال استخردار

نور 400,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال دوبلکس

خرید ویلا در شمال دوبلکس

نور 300,000,000 تومان
 • 385 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلای لوکس در محمد شهر

باغ ویلای لوکس در محمد شهر

محمد شهر 9,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نوشهر

خرید ویلا نوشهر

نوشهر 190,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نور جنگلی

خرید ویلا نور جنگلی

نور 120,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی مبله چمستان

خرید ویلا جنگلی مبله چمستان

چمستان 135,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس در ونوش نوشهر

ویلا دوبلکس در ونوش نوشهر

نوشهر 330,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,600,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 364 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای مبله در رویان

فروش ویلای مبله در رویان

رویان 205,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 119,900,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در ونوش

خرید ویلا استخردار در ونوش

نوشهر 320,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

نور 200,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 165,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک نمک آبرود

خرید ویلا نزدیک نمک آبرود

نمک آبرود 1,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 105,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال گیلان

خرید ویلا در شمال گیلان

زیباکنار 2,200,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در شمال نور

خرید ویلا در شمال نور

نور 120,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 92,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای جنگلی در شمال

فروش ویلای جنگلی در شمال

نور 146,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با جکوزی در شمال

خرید ویلا با جکوزی در شمال

نور 300,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی چمستان

فروش ویلا جنگلی چمستان

چمستان 110,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 185,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا ساحلی شهرکی رویان

خرید ویلا ساحلی شهرکی رویان

رویان 1,600,000,000 تومان
 • 545 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی در چمستان

خرید ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 130,000,000 تومان
 • 395 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 230,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 350,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی محمودآباد

خرید ویلا ساحلی محمودآباد

محمود آباد 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 91,500,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی چمستان

فروش ویلا جنگلی چمستان

چمستان 76,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نور سه خواب

خرید ویلا در نور سه خواب

نور 220,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در چمستان

خرید ویلا باغ در چمستان

چمستان 165,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 116,600,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نور چمستان شمال

خرید ویلا نور چمستان شمال

چمستان 70,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

ایزدشهر 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا در شهرک الهیه کمالشهر

ویلا در شهرک الهیه کمالشهر

چهار باغ 1,350,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای استخردار در کردان

فروش ویلای استخردار در کردان

کوهسار 2,600,000,000 تومان
 • 1040 m2 زمین
 • 460 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

ایزدشهر 115,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 120,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
عمارت لوکس در محمدشهر کرج

عمارت لوکس در محمدشهر کرج

محمد شهر 10,000,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا نوساز چمستان

ویلا نوساز چمستان

چمستان 110,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال دوبلکس

خرید ویلا در شمال دوبلکس

نور 200,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق