column row
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 110,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال نزدیک جنگل

خرید ویلا در شمال نزدیک جنگل

چمستان 150,000,000 تومان
 • 315 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی شمال

خرید ویلا شهرکی شمال

چمستان 120,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 12,000,000,000 تومان
 • 3800 m2 زمین
 • 1400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای جنگلی در شمال

خرید ویلای جنگلی در شمال

نور 135,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال

چمستان 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 180,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در نوشهر

فروش ویلا باغ لوکس در نوشهر

نوشهر 5,800,000,000 تومان
 • 5530 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نور چمستان شمال

خرید ویلا نور چمستان شمال

چمستان 75,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شیک و جنگلی چمستان

خرید ویلا شیک و جنگلی چمستان

چمستان 130,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رودبار گیلان

خرید ویلا در رودبار گیلان

رستم آباد 870,000,000 تومان
 • 1650 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال چمستان

خرید ویلا در شمال چمستان

چمستان 100,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 116,600,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چادگان اصفهان

خرید ویلا در چادگان اصفهان

چادگان 3,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 460 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

نور 200,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای فروشی در شمال

ویلای فروشی در شمال

آمل 135,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

چمستان 140,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 290,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس شهرکی نور با وام

ویلا دوبلکس شهرکی نور با وام

نور 400,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

ملارد 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 98,000,000 تومان
 • 255 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در چمستان

ویلا فروشی در چمستان

چمستان 105,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 280,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای جنگلی در شمال

فروش ویلای جنگلی در شمال

چمستان 190,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی در شهرک قو

فروش ویلا جنگلی در شهرک قو

نور 170,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای استخردار ساحلی لوکس

ویلای استخردار ساحلی لوکس

نمک آبرود 2,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نور شمال

خرید ویلا در نور شمال

نور 110,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

محمود آباد 110,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان سنددار

فروش ویلا در چمستان سنددار

چمستان 130,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 280,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی در شمال

خرید ویلا شهرکی در شمال

چمستان 100,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس با استخر و سونا

ویلا دوبلکس با استخر و سونا

سرخرود 490,000,000 تومان
 • 185 m2 زمین
 • 213 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 136,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 106,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در چمستان

خرید ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 130,000,000 تومان
 • 395 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 290,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر کرج

خرید باغ ویلا در محمدشهر کرج

محمد شهر 2,000,000,000 تومان
 • 2050 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

نور 160,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

چمستان 90,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در برغان نزدیک کردان

ویلا در برغان نزدیک کردان

کردان 3,700,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی همکف مبله

خرید ویلا جنگلی همکف مبله

چمستان 110,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا چمستان نور

خرید ویلا چمستان نور

چمستان 110,500,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه ویلایی در پردیس

فروش خانه ویلایی در پردیس

پردیس 2,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 540 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 115,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش عمارت لوکس در کلاردشت

فروش عمارت لوکس در کلاردشت

کلاردشت 4,200,000,000 تومان
 • 1281 m2 زمین
 • 1100 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا پلاک اول ساحل

خرید ویلا پلاک اول ساحل

نوشهر 3,200,000,000 تومان
 • 835 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 130,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس ساحلی شهرکی

فروش ویلا دوبلکس ساحلی شهرکی

سرخرود 420,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای جنگلی در شمال

فروش ویلای جنگلی در شمال

نور 146,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال نزدیک به جنگل

خرید ویلا شمال نزدیک به جنگل

چمستان 153,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی روستای کلوده

فروش ویلا جنگلی روستای کلوده

محمود آباد 210,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال - چمستان

خرید ویلا در شمال - چمستان

چمستان 115,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق