column row
ویلا نزدیک ونوش داخل شهرک

ویلا نزدیک ونوش داخل شهرک

نوشهر 1,300,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

چمستان 160,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در مشاء

خرید باغ ویلا در مشاء

دماوند 3,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در دماوند

خرید باغ ویلا در دماوند

دماوند 2,200,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 140,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 129 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا اطراف محمود اباد

خرید ویلا اطراف محمود اباد

نور 250,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 152 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار نزدیک نور

خرید ویلا استخردار نزدیک نور

چمستان 200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی با دید دریا

خرید ویلا ساحلی با دید دریا

بندرانزلی 500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در شمال

خرید ویلا دوبلکس در شمال

نور 300,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک نور

خرید ویلا نزدیک نور

نور 180,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در چمستان

خرید ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 130,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در برغان نزدیک کردان

ویلا در برغان نزدیک کردان

کردان 3,200,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور 180,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در ونوش

خرید ویلا در ونوش

نوشهر 250,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 95,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 80,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شهرکی چمستان

خرید ویلا شهرکی چمستان

چمستان 79,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای لاکچری در رامسر

فروش ویلای لاکچری در رامسر

رامسر 700,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک کوه و جنگل

خرید ویلا نزدیک کوه و جنگل

چمستان 200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ شمال

خرید ویلا باغ شمال

نور 400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت ویو جنگل

خرید ویلا نیم پیلوت ویو جنگل

نور 150,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 200,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی دوبلکس

خرید ویلا جنگلی دوبلکس

نور 350,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت شمال

خرید ویلا نیم پیلوت شمال

چمستان 120,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در شمال

خرید ویلا دوبلکس در شمال

چمستان 180,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی جنگلی

خرید ویلا شهرکی جنگلی

چمستان 120,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در میگون

خرید ویلا در میگون

میگون 1,200,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در نور

خرید ویلا شمال در نور

چمستان 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

چمستان 400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا جنگلی در شمال چمستان

ویلا جنگلی در شمال چمستان

چمستان 120,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق