column row
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 137,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,300,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا چمستان نعمت آباد

خرید ویلا چمستان نعمت آباد

چمستان 130,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

چمستان 101,200,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 370,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا حومه شهریار

خرید باغ ویلا حومه شهریار

شهریار 360,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در شهریار

خرید ویلا در شهریار

شهریار 600,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 180,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال

نور 450,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در زیبادشت

خرید ویلا باغ در زیبادشت

شهریار 3,800,000,000 تومان
 • 2100 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

شهریار 1,500,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

شهریار 1,250,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 4,000,000,000 تومان
 • 4400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

نور 160,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال نزدیک به جنگل

خرید ویلا شمال نزدیک به جنگل

چمستان 153,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای استخردار در انزلی

فروش ویلای استخردار در انزلی

بندرانزلی 2,200,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
عمارت فوق لوکس نزدیک متل قو

عمارت فوق لوکس نزدیک متل قو

سلمانشهر (متل قو) 30,000,000,000 تومان
 • 11000 m2 زمین
 • 3400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 11 اتاق
خرید ویلا شمال با جکوزی

خرید ویلا شمال با جکوزی

نمک آبرود 800,000,000 تومان
 • 390 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار جنب نمک آبرود

ویلا استخردار جنب نمک آبرود

نمک آبرود 3,800,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا دوبلکس ساحلی

خرید ویلا دوبلکس ساحلی

نور 3,700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا استخردار جنگلی

خرید ویلا استخردار جنگلی

محمود آباد 450,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در شمال

خرید ویلا دوبلکس در شمال

نور 190,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا کوهستانی در شمال

خرید ویلا کوهستانی در شمال

نور 750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس

فروش ویلا دوبلکس

پردیس 1,950,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلای دوبلکس پردیس

فروش ویلای دوبلکس پردیس

پردیس 3,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در پردیس

فروش ویلا در پردیس

پردیس 1,890,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند 3,200,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 8 اتاق
ویلا فروشی در چمستان

ویلا فروشی در چمستان

چمستان 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 220,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق