column row
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

چمستان 120,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی با استخر در چلک

ویلا فروشی با استخر در چلک

نوشهر 400,000,000 تومان
 • 610 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چادگان اصفهان

خرید ویلا در چادگان اصفهان

چادگان 3,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 460 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال جنگلی

خرید ویلا در شمال جنگلی

چمستان 110,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 140,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 430,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
ویلای فروشی در شمال

ویلای فروشی در شمال

چمستان 350,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال مبله چمستان

خرید ویلا شمال مبله چمستان

چمستان 99,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در نوشهر

فروش ویلا باغ لوکس در نوشهر

نوشهر 5,800,000,000 تومان
 • 5530 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال چمستان سنددار

خرید ویلا شمال چمستان سنددار

چمستان 116,000,000 تومان
 • 285 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا جنگلی

ویلا جنگلی

نور 120,000,000 تومان
 • 215 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

ملارد 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی روستای کلوده

فروش ویلا جنگلی روستای کلوده

محمود آباد 230,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی در شمال

ویلای فروشی در شمال

چمستان 240,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای شمال شهرکی

خرید ویلای شمال شهرکی

چمستان 148,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان بهدشت

خرید ویلا در چمستان بهدشت

چمستان 90,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

محمود آباد 160,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای دوبلکس شهرکی

فروش ویلای دوبلکس شهرکی

آمل 175,000,000 تومان
 • 205 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 110,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 280,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی چمستان

فروش ویلا جنگلی چمستان

چمستان 110,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس جنگلی

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

نور 220,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رودبار گیلان

خرید ویلا در رودبار گیلان

رستم آباد 870,000,000 تومان
 • 1650 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس با استخر و سونا

ویلا دوبلکس با استخر و سونا

سرخرود 490,000,000 تومان
 • 185 m2 زمین
 • 213 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

محمود آباد 110,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا واقع درشمال

خرید ویلا واقع درشمال

چمستان 70,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا تریبلکس استخردار

خرید ویلا تریبلکس استخردار

نور 270,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

نور 160,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 100,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ جنگلی بااستخر

خرید ویلا باغ جنگلی بااستخر

محمود آباد 240,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس جنگلی

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

چمستان 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر کرج

خرید باغ ویلا در محمدشهر کرج

محمد شهر 2,000,000,000 تومان
 • 2050 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
ویلای استخردار ساحلی لوکس

ویلای استخردار ساحلی لوکس

نمک آبرود 2,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شیک و جنگلی چمستان

خرید ویلا شیک و جنگلی چمستان

چمستان 130,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی همکف مبله

خرید ویلا جنگلی همکف مبله

چمستان 110,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان سنددار

فروش ویلا در چمستان سنددار

چمستان 130,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 115,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

چمستان 135,000,000 تومان
 • 265 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال داخل شهرک

خرید ویلا در شمال داخل شهرک

چمستان 190,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 220,000,000 تومان
 • 140 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

نور 200,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شهرکی در شمال

خرید ویلا شهرکی در شمال

نور 180,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای فلت چمستان شمال

خرید ویلای فلت چمستان شمال

چمستان 99,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

محمود آباد 160,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در زیباکنار

خرید ویلا شمال در زیباکنار

زیباکنار 130,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 115,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس ساحلی شهرکی

فروش ویلا دوبلکس ساحلی شهرکی

سرخرود 420,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در شمال

فروش ویلا باغ در شمال

چمستان 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال نزدیک به جنگل

خرید ویلا شمال نزدیک به جنگل

چمستان 153,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس جنگلی

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

چمستان 260,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا در شمال شهرکی نوساز

ویلا در شمال شهرکی نوساز

چمستان 137,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک جنگل چمستان

خرید ویلا نزدیک جنگل چمستان

چمستان 150,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی در شهرک قو

فروش ویلا جنگلی در شهرک قو

نور 170,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

چمستان 124,200,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

چمستان 90,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا باغ فروشی در سهیلیه

ویلا باغ فروشی در سهیلیه

کرج 500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا چمستان نزدیک جنگل

خرید ویلا چمستان نزدیک جنگل

چمستان 160,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان داخل شهر

خرید ویلا در چمستان داخل شهر

چمستان 100,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال دوبلکس

خرید ویلا در شمال دوبلکس

چمستان 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در چمستان

ویلا فروشی در چمستان

چمستان 105,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 80,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا چمستان جنگلی نوساز

ویلا چمستان جنگلی نوساز

چمستان 125,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا جنگلی فروشی در شمال

ویلا جنگلی فروشی در شمال

چمستان 140,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا چمستان

خرید ویلا چمستان

چمستان 120,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق