فروش ویلا باغ در چمستان

فروش ویلا باغ در چمستان

نور پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن منطقه جنگلی نور

فروش ویلا مدرن منطقه جنگلی نور

نور پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر نور بافت جنگل

فروش ویلا بااستخر نور بافت جنگل

نور پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور بافت جنگلی

فروش ویلا در نور بافت جنگلی

نور پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در نور

فروش ویلا لوکس در نور

نور پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ اطراف نور

فروش ویلا باغ اطراف نور

نور پیش‌پرداخت 520,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت شهرکی نور

فروش ویلا فلت شهرکی نور

نور پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف نور

فروش ویلا اطراف نور

نور پیش‌پرداخت 530,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف نور استخردار

فروش ویلا اطراف نور استخردار

نور پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف نور

فروش ویلا اطراف نور

نور پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 384 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با نمای چوبی نور

فروش ویلا با نمای چوبی نور

نور پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور نزدیک جنگل

فروش ویلا در نور نزدیک جنگل

نور پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با در نور جنگلی

فروش ویلا با در نور جنگلی

نور پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن در نور

فروش ویلا مدرن در نور

نور پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور مبله

فروش ویلا در نور مبله

نور پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف نور

فروش ویلا اطراف نور

نور پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور دوبلکس

فروش ویلا در نور دوبلکس

نور پیش‌پرداخت 1,900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت در نور

فروش ویلا نیم پیلوت در نور

نور پیش‌پرداخت 980,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس با روف گاردن نور

ویلا دوبلکس با روف گاردن نور

نور پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا چسبیده به جنگل اطراف نور

ویلا چسبیده به جنگل اطراف نور

نور پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در نور

فروش ویلا باغ در نور

نور پیش‌پرداخت 880,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور با استخر

فروش ویلا در نور با استخر

نور پیش‌پرداخت 880,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور داخل شهرک

فروش ویلا در نور داخل شهرک

نور پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در نور

فروش ویلا باغ در نور

نور پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نور پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا مبله مدرن اطراف نور

ویلا مبله مدرن اطراف نور

نور پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله در نور

فروش ویلا مبله در نور

نور پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا شیک با استخر نور

فروش ویلا شیک با استخر نور

نور پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق