ویلا لوکس استخردار در دماوند

ویلا لوکس استخردار در دماوند

گیلاوند پیش‌پرداخت 30,000,000,000 تومان
 • 780 m2 زمین
 • 455 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در گیلاوند

فروش ویلا در گیلاوند

گیلاوند پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در گیلاوند

فروش ویلا استخردار در گیلاوند

گیلاوند پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در گیلاوند

فروش ویلا باغ استخردار در گیلاوند

گیلاوند پیش‌پرداخت 2,650,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در گیلاوند

فروش ویلا باغ در گیلاوند

گیلاوند پیش‌پرداخت 3,750,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق