فروش ویلای مبله در هچیرود

فروش ویلای مبله در هچیرود

هچیرود پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن نزدیک نمک آبرود

فروش ویلا مدرن نزدیک نمک آبرود

هچیرود پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار جنب نمک آبرود

ویلا استخردار جنب نمک آبرود

هچیرود پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا جنگلی نزدیک نمک آبرود

خرید ویلا جنگلی نزدیک نمک آبرود

هچیرود پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 415 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک نمک آبرود

فروش ویلا نزدیک نمک آبرود

هچیرود پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در امامرود چالوس

خرید ویلا در امامرود چالوس

هچیرود پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 162 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در هچیرود

فروش ویلا در هچیرود

هچیرود پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در شهرک در مازندران

فروش ویلا در شهرک در مازندران

هچیرود پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 275 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک نمک آبرود

خرید ویلا نزدیک نمک آبرود

هچیرود پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 470 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در شهرک دریانوردان

فروش ویلا در شهرک دریانوردان

هچیرود پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا نزدیک هچیرود

فروش ویلا نزدیک هچیرود

هچیرود پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در هچیرود

فروش ویلا در هچیرود

هچیرود پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا اطراف نمک آبرود

خرید ویلا اطراف نمک آبرود

هچیرود پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 670 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلای فروشی در شمال مبله

ویلای فروشی در شمال مبله

هچیرود پیش‌پرداخت 270,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال دوبلکس

خرید ویلا در شمال دوبلکس

هچیرود پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق