فروش ویلا مدرن نزدیک نمک آبرود

فروش ویلا مدرن نزدیک نمک آبرود

هچیرود قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک دریانوردان

فروش ویلا در شهرک دریانوردان

هچیرود قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا نزدیک نمک آبرود

خرید ویلا نزدیک نمک آبرود

هچیرود قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 470 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا نزدیک هچیرود

فروش ویلا نزدیک هچیرود

هچیرود قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک نمک آبرود

فروش ویلا نزدیک نمک آبرود

هچیرود قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
ویلا دوبلکس فروشی حوالی نمک آبرود

ویلا دوبلکس فروشی حوالی نمک آبرود

هچیرود قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا نزدیک نمک آبرود

خرید ویلا نزدیک نمک آبرود

هچیرود قیمت 700,000,000 تومان
 • 274 m2 زمین
 • 113 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در هچیرود

فروش ویلا در هچیرود

هچیرود قیمت 800,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا اطراف نمک آبرود

خرید ویلا اطراف نمک آبرود

هچیرود قیمت 2,100,000,000 تومان
 • 670 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلای فروشی در شمال مبله

ویلای فروشی در شمال مبله

هچیرود قیمت 270,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال دوبلکس

خرید ویلا در شمال دوبلکس

هچیرود قیمت 800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق