فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

آبسرد قیمت 5,800,000,000 تومان
 • 2350 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش فروش ویلا در زان استخردار

فروش فروش ویلا در زان استخردار

آبسرد قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 3200 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد قیمت 670,000,000 تومان
 • 425 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس در آبسرد برای فروش

ویلا دوبلکس در آبسرد برای فروش

آبسرد قیمت 750,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد قیمت 1,850,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا تریبلکس حومه آبسرد

خرید ویلا تریبلکس حومه آبسرد

آبسرد قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در آبسرد

خرید ویلا در آبسرد

آبسرد قیمت 500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 87 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در آبسرد

خرید ویلا در آبسرد

آبسرد قیمت 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای لوکس واقع در آبسرد

ویلای لوکس واقع در آبسرد

آبسرد قیمت 1,950,000,000 تومان
 • 2650 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در آبسرد

ویلا فروشی در آبسرد

آبسرد قیمت 800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا آبسرد (مثلثی) فاز1

فروش ویلا آبسرد (مثلثی) فاز1

آبسرد قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 3400 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای فروشی در آبسرد

ویلای فروشی در آبسرد

آبسرد قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در آبسرد

خرید ویلا در آبسرد

آبسرد قیمت 700,000,000 تومان
 • 760 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در آبسرد استخردار

خرید ویلا در آبسرد استخردار

آبسرد قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 0 اتاق
خرید ویلا در آبسرد جابان

خرید ویلا در آبسرد جابان

آبسرد قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در آبسرد دماوند

فروش ویلا در آبسرد دماوند

آبسرد قیمت 270,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد استخردار

فروش ویلا در آبسرد استخردار

آبسرد قیمت 850,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در آبسرد فوری

فروش ویلا در آبسرد فوری

آبسرد قیمت 620,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق