فروش زمین در کوهسار

فروش زمین در کوهسار

کوهسار 20,000,000,000 تومان
 • 40000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ استخردار در کوهسار

فروش باغ استخردار در کوهسار

کوهسار 800,000,000 تومان
 • 2053 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کوهسار

فروش زمین در کوهسار

کوهسار 226,000,000 تومان
 • 645 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در کوهسار

خرید زمین در کوهسار

کوهسار 3,500,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 170 m2 جواز ساخت
 • 100 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش باغچه در کوهسار کرج

فروش باغچه در کوهسار کرج

کوهسار 110,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر