فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس 213,000,000 تومان
  • 225 m2 زمین
  • 150 m2 جواز ساخت
  • 25 m طول بر
  • 9 m عرض گذر
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس 120,000,000 تومان
  • 200 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • 12 m طول بر
  • 10 m عرض گذر