فروش باغ در سامان

فروش باغ در سامان

سامان 450,000,000 تومان
  • 1500 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • m طول بر
  • m عرض گذر
فروش زمین ویلایی زاینده رود

فروش زمین ویلایی زاینده رود

سامان 480,000,000 تومان
  • 400 m2 زمین
  • 240 m2 جواز ساخت
  • 16 m طول بر
  • 25 m عرض گذر