خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر 600,000,000 تومان
  • 379 m2 زمین
  • 150 m2 جواز ساخت
  • 13 m طول بر
  • 27 m عرض گذر
خرید زمین شهرکی در ایزدشهر

خرید زمین شهرکی در ایزدشهر

ایزدشهر 324,000,000 تومان
  • 360 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • 13 m طول بر
  • 20 m عرض گذر