فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا 480,000,000 تومان
  • 2200 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • 49 m طول بر
  • m عرض گذر