column row
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند 3,200,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 8 اتاق
خرید باغ ویلا در مشاء

خرید باغ ویلا در مشاء

دماوند 3,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در دماوند

خرید باغ ویلا در دماوند

دماوند 2,200,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند 2,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای دوبلکس بااستخر دماوند

ویلای دوبلکس بااستخر دماوند

دماوند 1,350,000,000 تومان
 • 950 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در مشاء

خرید باغ ویلا در مشاء

دماوند 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا استخردار در دماوند

خرید ویلا استخردار در دماوند

دماوند 2,700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 540 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا بااستخر در مشاء دماوند

ویلا بااستخر در مشاء دماوند

دماوند 2,700,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در دماوند

خرید باغ ویلا در دماوند

دماوند 1,800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 133 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ بااستخر دماوند

خرید ویلا باغ بااستخر دماوند

دماوند 666,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید خانه باغ اطراف دماوند

خرید خانه باغ اطراف دماوند

دماوند 472,000,000 تومان
 • 502 m2 زمین
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا لوکس در دماوند

خرید ویلا لوکس در دماوند

دماوند 4,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا استخردار در دماوند

خرید ویلا استخردار در دماوند

دماوند 1,100,000,000 تومان
 • 551 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید خانه با استخر در دماوند

خرید خانه با استخر در دماوند

دماوند 1,220,000,000 تومان
 • 950 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا دماوند

خرید ویلا دماوند

دماوند 355,000,000 تومان
 • 120 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند 1,013,000,000 تومان
 • 860 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید خانه ویلایی در دماوند

خرید خانه ویلایی در دماوند

دماوند 266,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در دماوند

خرید ویلا باغ در دماوند

دماوند 3,280,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 340 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در آیینه ورزان

خرید ویلا در آیینه ورزان

دماوند 950,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا آیینه ورزان دماوند

خرید ویلا آیینه ورزان دماوند

دماوند 1,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
معاوضه باغ ویلا در دماوند

معاوضه باغ ویلا در دماوند

دماوند 850,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید خانه ویلایی در دماوند

خرید خانه ویلایی در دماوند

دماوند 650,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا بااستخر دماوند

خرید ویلا بااستخر دماوند

دماوند 2,000,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
خرید باغ ویلا در دماوند

خرید باغ ویلا در دماوند

دماوند 1,220,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا سربندان

خرید باغ ویلا سربندان

دماوند 750,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
معاوضه ویلا تریبلکس مشاء

معاوضه ویلا تریبلکس مشاء

دماوند 955,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 333 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند 570,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا مشاء دماوند دوبلکس

خرید ویلا مشاء دماوند دوبلکس

دماوند 600,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا لوکس مشاء دماوند

خرید ویلا لوکس مشاء دماوند

دماوند 3,350,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا سونا جکوزی دماوند

خرید ویلا سونا جکوزی دماوند

دماوند 1,300,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروخته شد.