column row
فروش ویلای دوبلکس شهرکی

فروش ویلای دوبلکس شهرکی

آمل 175,000,000 تومان
 • 205 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی در جاده کلوده

ویلای فروشی در جاده کلوده

آمل 130,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در آمل نیم پیلوت

خرید ویلا در آمل نیم پیلوت

آمل 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

آمل 125,400,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال در آمل

خرید ویلا در شمال در آمل

آمل 130,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس جنگلی

خرید ویلا دوبلکس جنگلی

آمل 160,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ استخردار شمال

خرید ویلا باغ استخردار شمال

آمل 400,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در جاده کلوده

خرید ویلا در جاده کلوده

آمل 130,300,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 228,800,000 تومان
 • 1170 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 133,100,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نیم دوبلکس در آمل

خرید ویلا نیم دوبلکس در آمل

آمل 165,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای جنگلی در آمل

خرید ویلای جنگلی در آمل

آمل 130,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی در آمل

ویلای فروشی در آمل

آمل 230,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا نیم پیلوت اکازیون

ویلا نیم پیلوت اکازیون

آمل 170,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شهرکی فروشی در شمال

ویلا شهرکی فروشی در شمال

آمل 135,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 500,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال نزدیک آمل

خرید ویلا در شمال نزدیک آمل

آمل 120,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

آمل 190,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی نزدیک آمل

خرید ویلا شهرکی نزدیک آمل

آمل 125,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

آمل 120,000,000 تومان
 • 203 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

آمل 205,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت در آمل

خرید ویلا فلت در آمل

آمل 110,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای نوساز شمال

خرید ویلای نوساز شمال

آمل 160,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال در آمل

خرید ویلا در شمال در آمل

آمل 180,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 180,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در شمال

خرید ویلا باغ در شمال

آمل 95,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در جاده کلوده

خرید ویلا در جاده کلوده

آمل 145,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 750,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 90,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق