column row
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی با استخر در چلک

ویلا فروشی با استخر در چلک

نوشهر 400,000,000 تومان
 • 610 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر 400,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در رویان ونوش شمال

خرید ویلا در رویان ونوش شمال

رویان 850,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رویان - شمال

فروش ویلا در رویان - شمال

رویان 235,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در رویان

خرید ویلا شمال در رویان

رویان 280,000,000 تومان
 • 214 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا محمودآباد نزدیک دریا

ویلا محمودآباد نزدیک دریا

محمود آباد 480,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد 300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در امیرود نوشهر

خرید ویلا در امیرود نوشهر

نوشهر 600,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 265 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر 340,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور 300,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا ساحلی نور

فروش ویلا ساحلی نور

نور 4,500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا محمود آباد شهرکی

خرید ویلا محمود آباد شهرکی

محمود آباد 625,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نور شهرک برکه

فروش ویلا در نور شهرک برکه

نور 570,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 208 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر 880,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا رویان ونوش

خرید ویلا رویان ونوش

نوشهر 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید خانه باغ در محمودآباد

خرید خانه باغ در محمودآباد

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر دوبلکس

ویلا فروشی در نوشهر دوبلکس

نوشهر 600,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در نوشهر

خرید باغ ویلا در نوشهر

نوشهر 750,000,000 تومان
 • 630 m2 زمین
 • 252 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نوشهر در لتینگان

خرید ویلا نوشهر در لتینگان

نوشهر 330,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 240,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای فروشی در نور - شمال

ویلای فروشی در نور - شمال

نور 255,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان ساحلی

خرید ویلا در رویان ساحلی

رویان 1,250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر کهنه سرا

خرید ویلا در نوشهر کهنه سرا

نوشهر 250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 128 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا محمود آباد

فروش باغ ویلا محمود آباد

محمود آباد 190,000,000 تومان
 • 390 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
عمارت ویلایی در کرج با استخر

عمارت ویلایی در کرج با استخر

کرج 7,500,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 2500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 2,500,000,000 تومان
 • 1075 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,400,000,000 تومان
 • 1150 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای لوکس محمد شهر کرج

خرید ویلای لوکس محمد شهر کرج

محمد شهر 4,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خریدویلا نزدیک دریاچه چمستان

خریدویلا نزدیک دریاچه چمستان

چمستان 145,200,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق