column row
فروش ویلا جنگلی در شهرک قو

فروش ویلا جنگلی در شهرک قو

نور 170,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال با باغ مرکبات

خرید ویلا شمال با باغ مرکبات

نور 180,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شهر محمودآباد

خرید ویلا در شهر محمودآباد

محمود آباد 320,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا چسبیده به جنگل نور

فروش ویلا چسبیده به جنگل نور

نور 180,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 2,500,000,000 تومان
 • 1075 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد 700,000,000 تومان
 • 1630 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 12,000,000,000 تومان
 • 3800 m2 زمین
 • 1400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,400,000,000 تومان
 • 1150 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا صفادشت شهریار

خرید باغ ویلا صفادشت شهریار

صفادشت 5,200,000,000 تومان
 • 4200 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
خرید باغ ویلا در کرج فردیس

خرید باغ ویلا در کرج فردیس

کرج 3,800,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

شهریار 1,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای اکازیون در شهریار

فروش ویلای اکازیون در شهریار

شهریار 2,400,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد 2,500,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای لوکس محمد شهر کرج

خرید ویلای لوکس محمد شهر کرج

محمد شهر 4,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 350,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

صفادشت 4,300,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا باغ در صفادشت

خرید ویلا باغ در صفادشت

صفادشت 3,500,000,000 تومان
 • 1075 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلای اکازیون در شهریار

باغ ویلای اکازیون در شهریار

شهریار 3,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید باغ ویلا در ویلادشت

خرید باغ ویلا در ویلادشت

صفادشت 1,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار شیک

خرید ویلا استخردار شیک

ملارد 3,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش باغ ویلا درمحمدشهر

فروش باغ ویلا درمحمدشهر

محمد شهر 8,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

صفادشت 6,800,000,000 تومان
 • 4100 m2 زمین
 • 1100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 7 اتاق
ویلا فروشی ساحلی در رویان

ویلا فروشی ساحلی در رویان

رویان 450,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نور سه خواب

خرید ویلا در نور سه خواب

نور 220,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 80,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

ایزدشهر 115,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان جنگلی

خرید ویلا در چمستان جنگلی

چمستان 180,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی چمستان

فروش ویلا جنگلی چمستان

چمستان 110,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال

چمستان 104,500,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق