column row
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 140,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 130,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 125,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

کرج 4,500,000,000 تومان
 • 2150 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نور شمال

خرید ویلا در نور شمال

نور 115,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 98,000,000 تومان
 • 255 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال چمستان سنددار

خرید ویلا شمال چمستان سنددار

چمستان 116,000,000 تومان
 • 285 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا محمود آباد شهرکی

خرید ویلا محمود آباد شهرکی

محمود آباد 530,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور 290,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 850,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر کهنه سرا

خرید ویلا در نوشهر کهنه سرا

نوشهر 250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 128 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
عمارت ویلایی در کرج با استخر

عمارت ویلایی در کرج با استخر

کرج 7,500,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 2500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,400,000,000 تومان
 • 1075 m2 زمین
 • 235 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای لوکس محمد شهر کرج

خرید ویلای لوکس محمد شهر کرج

محمد شهر 4,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا شهرکی نزدیک جنگل

خرید ویلا شهرکی نزدیک جنگل

چمستان 120,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در چمستان

خرید ویلا باغ در چمستان

چمستان 280,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 143,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

ملارد 2,000,000,000 تومان
 • 2250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در ملارد

خرید باغ ویلا در ملارد

تهران 4,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در ویلادشت

خرید باغ ویلا در ویلادشت

صفادشت 850,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

شهریار 3,500,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا شهریار بااستخر

خرید باغ ویلا شهریار بااستخر

شهریار 900,000,000 تومان
 • 2050 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 350,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا سیسنگان نوشهر

خرید ویلا سیسنگان نوشهر

نوشهر 195,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی محمودآباد

خرید ویلا ساحلی محمودآباد

محمود آباد 370,000,000 تومان
 • 307 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمخاله با85%وام

خرید ویلا در چمخاله با85%وام

چمخاله 250,000,000 تومان
 • 298 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در طالقان

خرید ویلا در طالقان

طالقان 750,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در کردامیر

خرید باغ ویلا در کردامیر

شهریار 750,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق