column row
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلای ساحلی در شمال

خرید ویلای ساحلی در شمال

نوشهر 750,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای جنگلی در شمال

خرید ویلای جنگلی در شمال

نوشهر 1,300,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 330,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا با باغ مرکبات

خرید ویلا با باغ مرکبات

چمستان 180,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال دوبلکس

خرید ویلا در شمال دوبلکس

چمستان 230,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا تریبلکس در پل سفید

خرید ویلا تریبلکس در پل سفید

پل سفید 550,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نیم دوبلکس در آمل

خرید ویلا نیم دوبلکس در آمل

آمل 165,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در لاهیجان دوبلکس

خرید ویلا در لاهیجان دوبلکس

لاهیجان 280,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 570,000,000 تومان
 • 406 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلا فروشی در شهریار

باغ ویلا فروشی در شهریار

شهریار 400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک جنگل شهرکی

خرید ویلا نزدیک جنگل شهرکی

نوشهر 600,000,000 تومان
 • 366 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای جنگلی در شمال

خرید ویلای جنگلی در شمال

نوشهر 800,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای جنگلی در شمال

خرید ویلای جنگلی در شمال

نوشهر 250,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای جنگلی در شمال

خرید ویلای جنگلی در شمال

نوشهر 550,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی در شمال

ویلای فروشی در شمال

چمستان 350,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای جنگلی در شمال

خرید ویلای جنگلی در شمال

نوشهر 750,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال داخل مجتمع

خرید ویلا در شمال داخل مجتمع

نوشهر 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای جنگلی شمال

خرید ویلای جنگلی شمال

نوشهر 280,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

نوشهر 160,000,000 تومان
 • 215 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید خانه با استخر در دماوند

خرید خانه با استخر در دماوند

دماوند 1,220,000,000 تومان
 • 950 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا بااستخر شهریار

خرید باغ ویلا بااستخر شهریار

شهریار 3,500,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا درشهریار

خرید باغ ویلا درشهریار

شهریار 400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا فلت در چمستان

خرید ویلا فلت در چمستان

چمستان 76,000,000 تومان
 • 190 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در شمال فلت

ویلا فروشی در شمال فلت

چمستان 110,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید خانه کوهپایه ای در شمال

خرید خانه کوهپایه ای در شمال

نور 160,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید خانه ویلایی در چمستان

خرید خانه ویلایی در چمستان

چمستان 85,000,000 تومان
 • 190 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 76,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق